terug naar overzicht
28 maart 2018

Gedaan met groot en klein beschrijf

Gedaan met groot en klein beschrijf - ImmoHuis

Vlaanderen: naar 7% registratierechten voor eigen woning

Wie een huis koopt in het Vlaams Gewest, zal daar binnenkort 7 % registratierechten op betalen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Voor bescheiden woningen komt er een extra korting van 5.600 euro. Het nieuwe systeem zou nog voor de zomer van kracht worden.

Gedaan met groot en klein beschrijf

Als u een huis of appartement koopt, moet u bovenop de aankoopsom ook nog verkooprechten of registratiebelasting betalen. Tot nu toe bedroegen die registratierechten in Vlaanderen 10 % op de aankoopsom. Voor een 'bescheiden' woning gold een verminderd tarief van 5 %. Men sprak in dat verband ook wel van groot en klein beschrijf.

De maatstaf voor dat klein of groot beschrijf was het kadastraal inkomen (KI). Dat gaf de huurwaarde van een woonst anno 1975 weer, een situatie dus die helemaal niet meer actueel is. Door dit totaal verouderde systeem konden grotere huizen op het platteland na renovatie en verbouwing bijvoorbeeld onder het klein beschrijf vallen, maar kleine appartementen in de stad niet. Zo valt 92 % van de appartementen – waar vaak alleenstaanden, gepensioneerden of jonge gezinnen wonen – vandaag onder het groot beschrijf.

Naar een rechtvaardigere belasting

De Vlaamse regering voert nu een tarief in dat niet meer afhankelijk is van het kadastraal inkomen, maar van de aankoopprijs. Wie een eigen woning koopt, zal daar 7 % registratierechten op moeten betalen, op voorwaarde dat het om de enige woning gaat en hij of zij er binnen de twee jaar in gaat wonen.

Voor bescheiden woningen - dat zijn woningen met een aankoopprijs van max. 200.000 euro, in kernsteden of de Vlaamse rand rond Brussel 220.000 euro - is er een vrijstelling op de eerste 80.000 euro. Dat komt neer op een korting van 5.600 euro. Hierdoor duiken de registratierechten onder het tarief van een klein beschrijf, waardoor meer mensen de mogelijkheid krijgen om een eigen woonst te verwerven.

De registratierechten voor alle andere woningen, zoals een tweede verblijf, blijven op 10%.

Energiezuinig renoveren extra beloond

Wie ingrijpende energetische renovatiewerken plant en ook uitvoert binnen de vijf jaar na de aankoop, betaalt in plaats van 7 % slechts 6% registratierechten, met een extra vrijstelling van 4.800 euro voor een bescheiden woning. Het gaat dan om renovaties waarbij de verwarming, koeling, luchtcirculatie... volledig wordt vervangen en minstens 75 procent van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd.

Principe van de meeneembaarheid blijft

Het nieuwe systeem maakt tabula rasa met alle kortingen en abattementen die er vroeger bestonden. Wat wél blijft, is het principe van de 'meeneembaarheid' voor de gezinswoning. Wie zijn woning verkoopt om er een nieuwe te kopen, mag eerder al betaalde registratierechten in mindering brengen. Dat meeneembare bedrag blijft geplafonneerd op 12.500 euro, wel wordt het vanaf nu geïndexeerd. Het plafond was immers sinds de invoering ervan in 2002 niet meer aangepast.

Nog voor de zomer van kracht

De hervorming gaat nu voor advies naar de Woonraad, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Raad van State, maar ze zou nog voor de zomer van kracht worden.

Bron: https://www.axabank.be/